MESAJUL PREŞEDINTELUI ARC

Presedintele agentiei romane de consultanta

Lipsa de informaţii, mesajele seci, de natură strict ştiinţifică sau legală, impactul mare al zvonurilor, lipsa unui efort susţinut din partea autorităţilor de a informa corect, de a consulta şi implica factorii locali, au condus la crearea unor atitudini reticente sau chiar ostile la nivelul comunităţilor locale cu privire la statutul siturilor din Rețeaua Natura 2000.

Proiectul Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0014, ROSCI0106 şi ROSCI0203 a devenit o necesitate ca urmare a absenței unei structuri de management a ariilor naturale protejate, fapt ce conduce la o degradare ireversibilă a capitalului natural, cum ar fi dispariţia unor specii sau habitate.

Datorită întârzierii aplicării în timp util a măsurilor necesare pentru conservarea siturilor (management eficient şi conştientizare publică), există riscul să se producă, în mod involuntar, efecte negative și ireversibile asupra unor specii şi habitate deosebit de valoroase.

Aici a intervenit Agenţia Română de Consultanţă, a cărei misiune este aceea de a participa activ la crearea unui cadru optim de organizare, gospodărire, gestionare și administrare a resurselor naturale oferite de siturile Bucșani, Lunca Mijlocie a Argeșului și Poiana cu narcise de la Negrași, aducând expertiza managerială necesară în vederea realizării obiectivelor de conservare și protejare a patrimoniului natural. 

Prin acest proiect se identifică problemele majore cu care se confruntă siturile şi se oferă soluţii pentru o bună gestionare şi administrare a patrimoniului natural şi de promovare a zonei, se generează o strânsă colaborare cu principalii factori implicaţi, în scopul viabilităţii şi sustenabilităţii viitoare a proiectului. 

Proiectul este un garant al conservării biodiversităţii siturilor, asigurându-se, de asemenea, conştientizarea şi educarea populaţiei cu privire la rolul şi importanţa conservării şi protejării siturilor Natura 2000.

Laura ZĂINESCU

Președintele Agenției Române de Consultanță

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.